JOANNA GASZEWSKA – CIECHAŃSKA

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI, pedagog specjalny

Dyplom Fizjoterapeuty uzyskałam w 2013roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

W roku 2012 uzyskałam także tytuł licencjata na Uniwersytecie Adam Mickiewicza
w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna.

Moja droga zawodowa od początku związana była z fizjoterapią pediatryczną, która jest dla mnie dużym wyzwaniem, mobilizującym mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania skutecznych form terapii. Z tego względu staram się systematycznie uczestniczyć
w szkoleniach i konferencjach zawodowych. 

Ukończyłam następujące kursy:

·        Terapia NDT- Bobath

·        Terapia NDT- Bobath Baby

·        Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS

·        Manipulacje powięzi wg Stecco

·        PNF kurs podstawowy i rozszerzony

·        PNF w Pediatrii

·        Integracja sensoryczna I i II stopień

·        Sensory Babies – Master Class Course – specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do okresu przedszkolnego

·        Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej

·        Kurs Terapii manualnej wg Szkoły Niemieckiej, moduły 7/7

·        Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy

·        Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień

·        Kinesiology taping kurs podstawowy

·        Kwalifikacje pedagogiczne

·        Warsztaty „Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym”

·        Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I i II

·        Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych

·        Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

·        Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

·        Kongres EBTA „Czy wcześniak zawsze pozostanie wcześniakiem?”

·        Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”

·        Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

·        Konferencja naukowa „Koncepcja NDT-Bobath w terapii dzieci z M. P. Dz. – aktualne wyzwania i osiągnięcia”

Doświadczenia zawodowe pozyskałam pracując w NRZOZ TPD „Helenów”,
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w Ośrodku Rehabilitacji „Biomicus” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Praca z dziećmi jest moją pasją, a uśmiech i radość najmłodszych daje mi mnóstwo energii i motywacji. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest