Dzień dobry Państwu.

 

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania gabinetu fizjoterapeutycznego w czasie pandemii SARS CoV-2.

Proszę o zapoznanie się zarówno z wytycznymi jakie musi spełniać gabinet i personel oraz jakie obowiązki są nałożone na Państwa jako pacjentów/ opiekunów pacjenta.

Każdy podmiot ma prawo dostosować rekomendacje do indywidualnych warunków lokalowych, organizacji pracy.

Gabinet Family Wellness będzie działał na innych niż do tej pory zasadach i w innych wymiarach godzinowych.

Po każdym Pacjencie gabinet ma przerwę 30 minutową, podczas której dezynfekowane są sprzęty i zabawki użyte do terapii, to czas w którym terapeuta przebierze swój uniform, zmieni maseczkę i rękawiczki, zostanie przewietrzony gabinet.

Zapisów będziemy dokonywać wyłącznie drogą telefoniczną.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 można będzie poprzez wiadomości SMS zgłaszać się na listę osób zainteresowanych wizytą fizjoterapeutyczną. W godzinach 17:00-19:00 będę się z Państwem kontaktować zwrotnie ( drogą telefoniczną),w celu ustalenia terminu i godziny wizyty oraz przeprowadzenia wstępnej ankiety kwalifikującej Pacjenta na terapię. O kolejności zapisów będzie decydować kolejność wysłania przez Państwa zgłoszeń SMS.

W gabinecie Family Wellness prosimy o:

 1. Zgłaszanie się na terapię nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem wizyty.
 2. W razie potrzeby, przygotowanie własnej pieluchy tetrowej, kocyka, zabawek.
 3. Opuszczenie gabinetu nie później niż 10 minut po zakończeniu terapii.
 4. Uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na zakup medycznych środków dezynfekujących, rękawiczek i maseczek.

Pozostałe zalecenia  zgodne są z rekomendacjami zawartymi poniżej.

Z wyrazami szacunku:
Zespół Family Wellness

Rekomendacje dla fizjoterapeutów pediatrycznych pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej lub w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego

Zasady ogólne

 • W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). Należy poinformować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty.
 • Należy zorganizować rejestrację tak, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1,5 m. Zaleca się barierę między rejestracją a pacjentem w postaci plexi, czy szyby.
 • Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości odbycia tele-porady lub przeprowadzenia telerehabilitacji.
 • Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 • Podczas rozmowy telefonicznej bądź drogą mailową fizjoterapeuta może przeprowadzić typowy krótki wywiad z Rodzicem Pacjenta celem zmniejszenia czasu kontaktu/ ekspozycji małego pacjenta na ewentualne patogeny (załącznik nr 6 – Ankieta pediatryczna).
 • Przy wejściu do budynku (lokalu) każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 • Po dezynfekcji powinien nastąpić pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 • Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) powinien otrzymać, wypełnić i podpisać przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną (załącznik nr 2 – Ankieta aktualizacyjna) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.
 • Fizjoterapeuta oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu leczenia muszą przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać ankietę aktualizacyjną (załącznik 2 – Ankieta aktualizacyjna) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.
 • W gabinecie fizjoterapeutycznym wytycza się kierunek ruchu pacjentów przychodzących z zewnątrz i poruszających się po obiekcie, jeżeli jest to możliwe i konieczne.
 • Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.
 • Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 • Należy zaopatrzyć personel w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe lub wielorazowe) umożliwiające ich zmianę po każdej wizycie, a w przypadku środków wielorazowych, skuteczną dezynfekcję.
 • W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy głęboki poziom niepełnosprawności należy zobowiązać przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych.
 • Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun.
 • Rodzic / Opiekun pacjenta obecny podczas terapii zakłada jednorazową maseczkę ochronną przed wejściem do gabinetu fizjoterapeutycznego oraz jednorazowe rękawice po wcześniejszym ich zdezynfekowaniu przy wejściu.
 • Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza, worka czerwonego, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki.

 

Przyjęcie pacjenta

 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Zasadna odmowa udzielania świadczenia.
 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 / Udzielenie świadczenia przy zachowaniu standardowych form ostrożności:
 • Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk powinna znajdować się przy każdym węźle sanitarnym.
 • Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady, zgodnie z procedurami wewnętrznymi ale nie rzadziej niż dwa razy dziennie.
 • Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, zabawki używane podczas fizjoterapii powinny zostać przed i po zakończeniu pracy z pacjentem zdezynfekowane.

Powyższe zalecenia będą wymagały wprowadzenia zmian w systemie pracy praktyki zakładu/ośrodka/podmiotu oraz odpowiedniego ułożenia grafiku przyjęć pacjentów, by kontakt między nimi, był sprowadzony do absolutnego minimum z zachowaniem odległości 1,5 m w czasie poniżej 15 min.

Regulamin KIF SARS CoV-2